Môi trường được điều hòa (Conditioned medium)

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • ExoCryosave OTS

    25.337.000 101.348.000  đã bao gồm VAT

    ExoCryosave OTS dùng trong bảo quản đông lạnh exosome, đạt tiêu chuẩn sử dụng trên người, cung cấp dạng 2X; sản phẩm có chứa human serum albumin (đạt tiêu chuẩn USP).

  • MSCCult OTS MV

    35.894.000  đã bao gồm VAT

    MSCCult OTS MV là sản phẩm với công thức tiên tiến, không sử dụng phenol red và bất kì thành phần protein động vật nào. Hàm lượng nội độc tố thấp, thích hợp cho sản xuất dịch tiết (conditoned medium), túi tiết (microvesicle) và exosome từ nhiều nguồn tế bào gốc trung mô khác nhau.