Biomedmart là trang thương mại điện tử của Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Viện Tế bào gốc được thành lập vào ngày 12-6-2017 bởi Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM với mô hình hoạt động là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động (chi thường xuyên và chi đầu tư). Nhờ được đầu tư từ dự án Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới, Viện Tế bào gốc đã xây dựng thành công Trung tâm đổi mới sáng tạo (đạt ISO13485:2016) và PTN Đánh giá hoạt tính sinh học (đạt ISO17025:2015). Từ đó, Viện bắt đầu triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm là kết quả từ hoạt động đổi mới sáng tạo tại Viện.

Đến năm 2023, Viện đã xây dựng thành công 4 nhãn hàng:

(1) Regenmedlab: là nhãn hàng của các sản phẩm thuộc nhóm trang thiết bị y tế. Nhãn hàng này gồm 5 nhóm sản phẩm bao gồm: các kit chế tạo chế phẩm máu, kit phân lập tế bào, kit nuôi cấy tăng tế bào, kit biến đổi biệt hóa tế bào và môi trường bảo quản tế bào.

(2) Dermaloka: là nhãn hàng của các sản phẩm thuộc nhóm sinh mỹ phẩm, nhóm sản phẩm này chứa các protein, peptide có hoạt tính sinh học mà kích thích quá trình tái tạo da.

(3) Stemfood: là nhãn hàng các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bổ sung, các sản phẩm này sử dụng cơ chế kích thích tế bào gốc nội sinh.

(4) Cellatist: là nhãn hàng các sản phẩm thuộc nhóm thuốc tế bào gốc, các sản phẩm thuộc nhóm này chứa các tế bào gốc còn sống hay exosome hoặc chất tiết từ tế bào gốc.

Nhằm thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hoạt động thương mại, Viện Tế bào gốc thành lập trang Biomedmart (tại địa chỉ biomedmart.com.vn) là trang thương mại điện tử của Viện, trang là cửa hàng trực tuyến mà bán các sản phẩm từ 4 nhãn hàng trên. Theo kế hoạch phát triển, các sản phẩm khác thuộc nhóm động vật thí nghiệm, dịch vụ kĩ thuật, dịch vụ đào tạo cũng được bán trên trang thương mại điện tử này.

Để hoàn thiện hệ thống, chúng tôi mong nhận được bất kì phản hồi nào từ khách hàng về trải nghiệm sử dụng trang thương mại điện tử này cũng như các sản phẩm KHCN của Viện Tế bào gốc.

Viện Tế bào gốc