Kit thu nhận chế phẩm từ máu

Các sản phẩm thu nhận chế phẩm máu

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả

 • 5PRF V1

  5PRF V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRF V1 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • 5PRF V2

  5PRF V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRF V2 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • 5PRP Kit

  5PRP KIT là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm đẳng tỷ trọng, hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Giá: Liên hệ

 • 5PRP Kit V1

  5PRP KIT là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm đẳng tỷ trọng, hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • 5PRP-F V1

  5PRP-F V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP-V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • 5PRP-F V2

  5PRP-F V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP-V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • HemaGel Kit

  HEMAGEL KIT là bộ dụng cụ để chế tạo gel từ huyết tương của máu ngoại vi. Hemagel kit tạo gel bằng phương pháp vật lí (nhiệt độ) không dùng bất kì hoá chất nào để thêm vào huyết tương. HEMAGEL KIT được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

  Không sử dụng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng hoặc xuất hiện các tình trạng bất thường của bao bì, sự thay đổi màu sắc của các thành phần.

 • RGML PRP Kit

  RGML PRP là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… RGML PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • RGML PRP Kit V1

  RGML PRP là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… RGML PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • SPRF V1

  SPRF V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRF V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không và công nghệ li tâm lắng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • SPRF V2

  SPRF V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRF V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không và công nghệ li tâm lắng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • SPRP Kit

  SPRP Kit là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm lắng không gel và hoạt hoá bằng cơ học.
  SPRP Kit được bảo quản ở nhiệt độ phòng.