Phân tách tế bào

Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • Cell Extraction Kit

  Cell Extraction Kit là bộ hóa chất và vật tư dùng để phân tách tế bào đơn từ mô, sử dụng hệ enzyme collagenase hoạt tính cao kết hợp tác động cơ học.

  Thông tin sản phẩm

  Tên sản phẩm

  Khả năng phân tách Mã sản phẩm
  Cell Extraction Mini Kit 10g

  263

  Cell Extraction Kit

  50g 101
  Cell Extraction Mega Kit 100g

  445

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

   

 • MNC Extraction Kit

  MNC Extraction Kit là bộ hóa chất dùng để phân tách tế bào đơn nhân từ máu cuống rốn, máu ngoại vi hay tủy xương. Sử dụng kĩ thuật li tâm đẳng tỉ trọng trên hệ phân tách bằng Ficoll có tỉ trọng 1,077. Mỗi kit sử dụng cho tối đa 10 lần tách tế bào, mỗi lần tách từ 10-30 mL máu.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Regenmedlab SVF Kit

  Thông tin sản phẩm

  Tên sản phẩm Khả năng phân tách Mã sản phẩm
  Regenmedlab SVF Kit 10 Tối đa 10 g mỡ 571
  Regenmedlab SVF Kit 50  Tối đa 50 g mỡ 572
  Regenmedlab SVF Kit 100  Tối đa 100 g mỡ 573

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Regenmedlab MNC Kit

  Regenmedlab MNC Kit là bộ hóa chất dùng để phân tách tế bào đơn nhân từ máu cuống rốn, tủy xương hay máu ngoại vi. Sử dụng kĩ thuật li tâm đẳng tỉ trọng trên hệ phân tách bằng Ficoll có tỉ trọng 1,077 kết hợp gel phân tách khiến việc tách các phân đoạn dễ dàng hơn.

  Thông tin sản phẩm

  Tên sản phẩm Khả năng phân tách Mã sản phẩm
  Regenmedlab MNC Kit 10 Tối đa 10 mL máu 498
  Regenmedlab MNC Kit 30 Tối đa 30 mL máu 106
   Regenmedlab MNC Kit 60 Tối đa 60 mL máu 499
  Regenmedlab MNC Tube 10 Tối đa 1000 mL máu
  (10 mL x 100 ống)
  500
  Regenmedlab MNC Tube 30 Tối đa 7000 mL máu
  (30 mLx 25 ống)
  531

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493