Sản xuất tế bào gốc trung mô

Hiển thị 1–12 của 55 kết quả

 • Adipogenesis Diffmed

  Adipogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào mỡ. Môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • ADSCCult I

  ADSCCult I là sản phẩm dùng để tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để giúp tế bào bám dính khi sử dụng môi trường này.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No

  Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  ADSCCult I 117

  500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult I basal 544 500 mL
  ADSCCult I 20X 545

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • ADSCCult I Primary

  ADSCCult I Primary được dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Đặc biệt, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để tế bào bám dính.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  ADSCCult I Primary

  118

  100 mL

  ADSCCult I Primary

  119

  500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult I Primary basal

  532

  500 mL

  ADSCCult I Primary Supplement 20X 533

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • ADSCCult II

  ADSCCult II dùng để tăng sinh tế bào gốc trung mô từ mô mỡ; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy, đồng thời tăng cường hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả tăng sinh tế bào vượt trội. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh ADSCCult II 294

  500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult II basal 546 500 mL
  ADSCCult II 20X 547

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • ADSCCult II Primary

  ADSCCult II Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Sản phẩm thế hệ II được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và tái lập.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  ADSCCult II Primary

  293 100 mL

  ADSCCult II Primary

  328 500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult II Primary basal

  536

  500 mL

  ADSCCult II Primary Supplement 20X

  537

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • AfterFreeze

  AfterFreeze là sản phẩm dùng trong hỗ trợ rã đông, tăng tỉ lệ tế bào sống sau rã đông khi bảo quản bằng dung dịch MSCCryosave OTS, MSCCryosave OTS TH, cung cấp dạng 1X; sản phẩm không chứa protein, amino acid, peptide.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Angiogenesis MSC Assay

  Angiogenesis MSC Assay là bộ hóa chất dùng để đánh giá tính sinh mạch của tế bào gốc trung mô. Việc đánh giá tính sinh mạch dựa vào khả năng tiết yếu tố sinh mạch ra môi trường và tác động lên sự hình thành mạch in vitro của tế bào HUVEC thông qua việc đồng nuôi cấy.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Bioreactor Coating Solvent

  Bioreactor Coating Solvent dung dịch pha loãng dung dịch coating (cho hệ thống Quantum).

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Bioreactor Deattachment Advanced

  Bioreactor Deattachment Advanced là dung dịch tách thu hoạch tế bào sau khi tăng sinh trên bioreactor. Sản phẩm sử dụng kết hợp enzyme trypsin tái tổ hợp với enzyme collagenase nên hiệu quả tách tế bào vượt trội.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Bioreactor EC Medium

  Bioreactor EC Medium là môi trường đệm (cho hệ thống Quantum).

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Bioreactor MSC Expansion Set

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Bioreactor MSCCult I

  Bioreactor MSCCult I được dùng trong nuôi cấy tăng sinh các loại tế bào gốc trung mô trong hệ thống Bioreactor. Sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi sử dụng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493