Tế bào miễn dịch

Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

 • Nơi nhập dữ liệu

  CIKCult

  39.483.180  đã bao gồm VAT
  Là bộ sản phẩm dùng để tách tế bào đơn nhân từ 15 ml máu và nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào CIK từ máu ngoại vi dùng trong nghiên cứu hoặc sản xuất.
 • Nơi nhập dữ liệu

  CIKCult Max

  59.224.770  đã bao gồm VAT
  Là bộ sản phẩm dùng để tách tế bào đơn nhân từ 30 ml máu và nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào CIK từ máu ngoại vi dùng trong nghiên cứu hoặc sản xuất.
 • Nơi nhập dữ liệu

  CIKCult Mini

  24.703.380  đã bao gồm VAT

  Là bộ sản phẩm dùng để tách tế bào đơn nhân từ 7,5 ml máu và nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào CIK từ máu ngoại vi dùng trong nghiên cứu hoặc sản xuất

 • Nơi nhập dữ liệu

  DCCult

  45.289.530  đã bao gồm VAT
  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 15ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào tua tiền trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.
 • Nơi nhập dữ liệu

  DCCult Max

  68.620.500  đã bao gồm VAT

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 30ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào tua tiền trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất

 • Nơi nhập dữ liệu

  DCCult Mini

  28.292.760  đã bao gồm VAT
  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 7,5ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào tua tiền trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.
 • Nơi nhập dữ liệu

  ImmuCryosave

  27.659.340 110.637.360  đã bao gồm VAT

  ImmuCryosave môi trường dùng để đông lạnh tế bào miễn dịch. Công nghệ ImmuCryosave chứa 5% DMSO. Các môi trường đều sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn tiêm truyền nên tính an toàn cao. Tế bào sống sót cao sau khi rã đông, với > 90% tế bào sống.

 • Nơi nhập dữ liệu

  ImmuCryosave OTS TH

  61.568.640 246.046.680  đã bao gồm VAT

  ImmuCryosave OTS TH môi trường dùng để đông lạnh tế bào miễn dịch. ImmuCryosave OTS TH không chứa DMSO. Môi trường sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn tiêm truyền nên tính an toàn cao. Tế bào sống sót cao sau khi rã đông, với > 90% tế bào sống.

 • Nơi nhập dữ liệu

  NKCult

 • Nơi nhập dữ liệu

  NKCult

  39.272.040  đã bao gồm VAT
  Là bộ sản phẩm dùng để tách tế bào đơn nhân từ 15 ml máu và nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào diệt tự nhiên từ máu ngoại vi dùng trong nghiên cứu hoặc sản xuất.
 • Nơi nhập dữ liệu

  NKCult Max

  62.814.150  đã bao gồm VAT

  Là bộ sản phẩm dùng để tách tế bào đơn nhân từ 30 ml máu và nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào diệt tự nhiên từ máu ngoại vi dùng trong nghiên cứu hoặc sản xuất

 • Nơi nhập dữ liệu

  NKCult Mini

  27.448.200  đã bao gồm VAT

  Là bộ sản phẩm dùng để tách tế bào đơn nhân từ 7,5 ml máu và nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào diệt tự nhiên từ máu ngoại vi dùng trong nghiên cứu hoặc sản xuất.