Công nghệ sản xuất tế bào miễn dịch

Công nghệ sản xuất tế bào miễn dịch mà Regenmedlab đang sở hữu tập trung vào 5 nhóm công nghệ sản xuất tế bào diệt tự nhiên, tế bào diệt cảm ứng cytokine, tế bào gamma-delta T, tế bào tua và công nghệ bảo quản chúng

Công nghệ sản xuất Exosome và môi trường được điều hòa

Regenmedlab đã phát triển hoàn thiện công nghệ sản xuất, thu nhận và bảo quản exosome và môi trường được điều hòa