Phòng Kinh doanh và Marketing

Viện Tế bào gốc

Tòa nhà B2-3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM

Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Email: kinhdoanh@sci.edu.vn

Hotline: +0869203153