PRP-F - Huyết tương và fibrin giàu tiểu cầu

PRP-F – kit thu nhận Huyết tương và fibrin giàu tiểu cầu

Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • 5PRP-F V1

  5PRP-F V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP-V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • 5PRP-F V2

  5PRP-F V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP-V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • SPRP-F V1

  SPRP-F V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP-V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm lắng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • SPRP-F V2

  SPRP-F V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP-V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm lắng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493