PRP-F - Huyết tương và fibrin giàu tiểu cầu

PRP-F – kit thu nhận Huyết tương và fibrin giàu tiểu cầu

Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • 5PRP-F V1

  5PRP-F V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP-V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • 5PRP-F V2

  5PRP-F V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP-V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • SPRP-F V1

  SPRP-F V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP-V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm lắng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • SPRP-F V2

  SPRP-F V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương cùng fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP-V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm lắng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.