Bảo quản mô

Hiển thị kết quả duy nhất

  • TissueCryosave

    20.058.300  đã bao gồm VAT
    • TissueCryosave là môi trường bảo quản đông lạnh mô trong điều kiện lạnh sâu (-86°C hay -196°C). Môi trường đã tối ưu hóa cho mô cuống rốn và mô da.
    • Tỉ lệ mô sống sau rã đông cao.
    • Tỉ lệ mô có thể tiếp tục phát triển và có tế bào lan ra từ mô cao khi nuôi.*