Bảo quản mô

Hiển thị kết quả duy nhất

  • TissueCryosave

    TissueCryosave là môi trường đông lạnh mô được tối ưu riêng cho các mô cần bảo quản đông lạnh có kích thước khoảng 1-3mm³. TissueCryosave không chứa các protein động vật, không sử dụng các thành phần không xác định, không kháng sinh-kháng nấm và không sử dụng phenol red.

    Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493