PRF - Fibrin giàu tiểu cầu

Các sản phẩm thu nhận fibrin giàu tiểu cầu

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • 5PRF V1

  5PRF V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRF V1 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • 5PRF V2

  5PRF V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRF V2 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Nơi nhập dữ liệu

  RGML PRF Kit

  • Dùng cho 12-25 mL máu ngoại vi (tùy theo phiên bản)
  • Li tâm tách phân đoạn (không dùng gel tách)
  • Sản phẩm thuộc loại Pure PRF hoặc LP-PRF (PRF tinh sạch hoặc PRF nghèo bạch cầu) tùy theo quy trình li tâm
  • Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: > 60%
  • Loại bỏ > 98% hồng cầu
  • Mỗi ống máu thu được từ 0,8 – 1,2 tỉ tiểu cầu*
  • PRF tự hình thành trong quá trình li tâm
  • Ống li tâm dùng được cho nhiều máy li tâm phổ biến

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • SPRF V1

  SPRF V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRF V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không và công nghệ li tâm lắng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • SPRF V2

  SPRF V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRF V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không và công nghệ li tâm lắng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493