PRF - Fibrin giàu tiểu cầu

Các sản phẩm thu nhận fibrin giàu tiểu cầu

Hiển thị tất cả 4 kết quả

 • 5PRF V1

  5PRF V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRF V1 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • 5PRF V2

  5PRF V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRF V2 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng.

 • SPRF V1

  SPRF V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRF V1 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không và công nghệ li tâm lắng.

 • SPRF V2

  SPRF V2 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo fibrin giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRF V2 Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không và công nghệ li tâm lắng.