PRP - Huyết tương giàu tiểu cầu

Các sản phẩm thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu

Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • 5PRP Kit

  5PRP KIT là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm đẳng tỷ trọng, hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • 5PRP Kit V1

  5PRP KIT là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm đẳng tỷ trọng, hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Hi-pure PRP Kit

  ✓ Dùng cho 24-25 mL máu ngoại vi
  ✓ Li tâm đẳng tỉ trọng sử dụng gel phân tách
  ✓ Sản phẩm thuộc loại P-PRP (PRP tinh sạch)
  ✓ Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: >80%
  ✓Loại bỏ > 99,99% hồng cầu, >99,99% bạch cầu
  ✓ Mỗi ống máu thu được từ 1,25 – 3,75 tỉ tiểu cầu*
  ✓ Sản phẩm được vô trùng ở bước cuối
  Công nghệ hoàn toàn mới, giữ hoạt tính các yếu tố tăng trưởng cao, không dùng chất chống đông, không dùng chất hoạt hóa. Do đó, chế phẩm PRP không trộn lẫn chất chống đông, không trộn lẫn chất hoạt hóa.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • RGML PRP Kit

  RGML PRP là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… RGML PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Nơi nhập dữ liệu

  RGML PRP Kit Premium

  ✓ Dùng cho 25 mL máu ngoại vi
  ✓ Li tâm đẳng tỉ trọng sử dụng gel phân tách
  ✓ Sản phẩm thuộc loại LP-PRP (PRP nghèo bạch cầu)
  ✓ Hiệu suất thu hồi tiểu cầu: > 70%
  ✓ Loại bỏ > 99,5% hồng cầu
  ✓ Mỗi ống máu thu được từ 1,25 – 3,75 tỉ tiểu cầu*
  ✓ Sản phẩm PRP có thể được hoạt hóa bằng cơ học, CaCl₂ hay tự hoạt hóa**
  ✓ Sản phẩm được vô trùng ở bước cuối

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • RGML PRP Kit V1

  RGML PRP là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… RGML PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • SPRP Kit

  SPRP Kit là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm lắng không gel và hoạt hoá bằng cơ học.
  SPRP Kit được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • SPRP Kit V1

  Mô tả sản phẩm

  SPRP Kit V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP Kit V1 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm lắng và hoạt hoá bằng cơ học.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493