PRP - Huyết tương giàu tiểu cầu

Các sản phẩm thu nhận huyết tương giàu tiểu cầu

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • 5PRP Kit

  2.534.000  đã bao gồm VAT

  5PRP KIT là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm đẳng tỷ trọng, hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • 5PRP Kit V1

  2.005.830  đã bao gồm VAT

  5PRP KIT là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… 5PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm đẳng tỷ trọng, hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • RGML PRP Kit

  1.708.000  đã bao gồm VAT

  RGML PRP là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… RGML PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • RGML PRP Kit V1

  1.646.892  đã bao gồm VAT

  RGML PRP là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… RGML PRP KIT sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm đẳng tỉ trọng và hoạt hoá bằng cơ học nên có tính an toàn cao.

 • SPRP Kit

  901.000  đã bao gồm VAT

  SPRP Kit là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP Kit sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, ly tâm lắng không gel và hoạt hoá bằng cơ học.
  SPRP Kit được bảo quản ở nhiệt độ phòng.

 • SPRP Kit V1

  Mô tả sản phẩm

  SPRP Kit V1 là một bộ dụng cụ sử dụng để chế tạo và hoạt hoá huyết tương giàu tiểu cầu từ máu ngoại vi, máu cuống rốn… SPRP Kit V1 sử dụng phương pháp thu máu bằng chân không, li tâm lắng và hoạt hoá bằng cơ học.