Bảo quản tế bào

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • CryoSave I

  19.003.000  đã bao gồm VAT

  CRYOSAVE I được cung cấp dạng 1X, dùng để bảo quản tế bào và tế bào gốc trung mô, chứa 10% DMSO. Sản phẩm không dùng bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc động vật, sản phẩm chứa phenol red.

 • CryoSave II

  27.449.000  đã bao gồm VAT

  CRYOSAVE II được cung cấp dạng 1X, dùng để bảo quản tế bào và tế bào gốc trung mô, chứa 5% DMSO. Sản phẩm được sản xuất với công thức đặc biệt chứa tất cả các thành phần xác định đạt tiêu chuẩn USP, không chứa các thành phần protein từ động vật.

 • ExoCryosave OTS

  25.337.000 101.348.000  đã bao gồm VAT

  ExoCryosave OTS dùng trong bảo quản đông lạnh exosome, đạt tiêu chuẩn sử dụng trên người, cung cấp dạng 2X; sản phẩm có chứa human serum albumin (đạt tiêu chuẩn USP).

 • MSCCryosave OTS

  59.120.000 177.358.000  đã bao gồm VAT

  MSCCryosave OTS được cung cấp dạng 1X, dùng để bảo quản tế bào gốc trung mô, không chứa chất bảo quản lạnh và đạt tiêu chuẩn sử dụng trên người, thích hợp sản xuất thuốc tế bào gốc trung mô. Sản phẩm có chứa human serum albumin (đạt tiêu chuẩn USP).

 • MSCCryosave OTS TH

  59.120.000 177.358.000  đã bao gồm VAT

  MSCCryosave OTS TH được cung cấp dạng 1X, dùng để bảo quản tế bào gốc trung mô. Sản phẩm chứa Trehalose và đạt tiêu chuẩn sử dụng trên người, thích hợp sản xuất thuốc tế bào gốc trung mô. Sản phẩm có chứa human serum albumin (đạt tiêu chuẩn USP).

 • TissueCryosave

  20.058.300  đã bao gồm VAT
  • TissueCryosave là môi trường bảo quản đông lạnh mô trong điều kiện lạnh sâu (-86°C hay -196°C). Môi trường đã tối ưu hóa cho mô cuống rốn và mô da.
  • Tỉ lệ mô sống sau rã đông cao.
  • Tỉ lệ mô có thể tiếp tục phát triển và có tế bào lan ra từ mô cao khi nuôi.*