Kiểm soát chất lượng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Adipogenesis Diffmed

  Adipogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào mỡ. Môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Angiogenesis MSC Assay

  Angiogenesis MSC Assay là bộ hóa chất dùng để đánh giá tính sinh mạch của tế bào gốc trung mô. Việc đánh giá tính sinh mạch dựa vào khả năng tiết yếu tố sinh mạch ra môi trường và tác động lên sự hình thành mạch in vitro của tế bào HUVEC thông qua việc đồng nuôi cấy.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Chondrogenesis Diffmed

  Chondrogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào sụn; môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Immunomodulation MSC Assay

  Immunomodulation MSC Assay là bộ hóa chất dùng để đánh giá tính điều biến miễn dịch của tế bào gốc trung mô, môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng. Đặc tính điều biến miễn dịch của tế bào gốc trung mô được đánh giá dựa vào khả năng ức chế tăng sinh và gây chết tế bào lympho T.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Osteogenesis Diffmed

  Osteogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào xương; môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493