Kiểm soát chất lượng

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Adipogenesis Diffmed

  9.607.000  đã bao gồm VAT
  Adipogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào mỡ. Môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.
 • Angiogenesis MSC Assay

  14.696.000  đã bao gồm VAT

  Angiogenesis MSC Assay là bộ hóa chất dùng để đánh giá tính sinh mạch của tế bào gốc trung mô. Việc đánh giá tính sinh mạch dựa vào khả năng tiết yếu tố sinh mạch ra môi trường và tác động lên sự hình thành mạch in vitro của tế bào HUVEC thông qua việc đồng nuôi cấy.

 • Chondrogenesis Diffmed

  9.607.000  đã bao gồm VAT

  Chondrogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào sụn; môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.

 • Immunomodulation MSC Assay

  14.696.000  đã bao gồm VAT

  Immunomodulation MSC Assay là bộ hóa chất dùng để đánh giá tính điều biến miễn dịch của tế bào gốc trung mô, môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng. Đặc tính điều biến miễn dịch của tế bào gốc trung mô được đánh giá dựa vào khả năng ức chế tăng sinh và gây chết tế bào lympho T.

 • Osteogenesis Diffmed

  9.607.000  đã bao gồm VAT

  Osteogenesis Diffmed là môi trường cảm ứng biệt hóa tế bào gốc trung mô thành tế bào xương; môi trường được sản xuất dạng hoàn chỉnh 1X, không cần bổ sung bất kì thành phần nào thêm trước khi sử dụng.