Nuôi cấy tăng sinh tế bào

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • ADSCCult I

  19.003.000  đã bao gồm VAT

  ADSCCult I là môi trường chuyên dụng để nuôi cấy và tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm có nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hoá và sự lão hoá của tế bào khi nuôi cấy. Sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh, không cần bổ sung bất kỳ thành phần nào khác trước khi sử dụng, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để giúp tế bào bám dính khi sử dụng môi trường này.

 • ADSCCult II

  23.226.000  đã bao gồm VAT
  ADSCCult II dùng để tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy; sản phẩm được cung cấp hoàn chỉnh nên không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng; sản phẩm được tăng cường hệ yếu tố tăng trưởng bền nhiệt độ làm cho hiệu quả tăng sinh tế bào vượt trội.
 • BMMSCCult

  19.003.000  đã bao gồm VAT

  BMMSCCult dùng trong tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ tủy xương; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy; sản phẩm được cung cấp hoàn chỉnh nên không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng; sản phẩm được tăng cường với hệ yếu tố tăng trưởng bền nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể.

 • DentalCult

  21.114.000  đã bao gồm VAT

  DentalCult dùng trong tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ tủy răng; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy; sản phẩm được cung cấp hoàn chỉnh nên không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng; sản phẩm được tăng cường với hệ yếu tố tăng trưởng bền nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể.

 • MSCCult CD

  19.446.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult CD là sản phẩm được sản xuất không chứa yếu tố bám dính, cần phải coating bề mặt dụng cụ nuôi với thrombin hay fibronectin trước khi trải tế bào.
  Sản phẩm không chứa phenol red, không chứa bất kì protein nào từ động vật, thành phần công thức xác định.

 • MSCCult I

  20.692.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult I giúp tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ mô dây rốn. Sản phẩm có nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hoá và sự lão hoá của tế bào khi nuôi cấy. Sản phẩm được sản xuất hoàn chỉnh, không cần bổ sung bất kỳ thành phần nào khác trước khi sử dụng, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để giúp tế bào bám dính khi sử dụng môi trường này. Công nghệ độc đáo giúp tăng năng suất nuôi cấy, việc nuôi cấy tế bào bằng MSCCult I cho sản lượng tế bào lớn trong cùng một diện tích bề mặt so với các sản phẩm cùng ứng dụng.

 • MSCCult II

  24.282.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult II giúp tăng sinh tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo, kích thích tự làm mới tế bào, ức chế biệt hóa và lão hóa của tế bào khi nuôi cấy; không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng; với công nghệ đặc biệt giúp tăng năng suất nuôi cấy, việc nuôi cấy tế bào bằng MSCCult II cho sản lượng tế bào lớn trong cùng một diện tích bề mặt so với các sản phẩm cùng ứng dụng; đặc biệt sản phẩm được tăng cường hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể.

 • MSCCult OTS

  27.449.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult OTS với công thức tiên tiến, không sử dụng phenol red, không sử dụng bất kì thành phần protein động vật nào, các thành phần an toàn cho cơ thể sử dụng, hàm lượng nội độc tố thấp, thích hợp cho việc tăng sinh tế bào gốc trung mô từ nhiều loại mô khác nhau. Sản phẩm phù hợp với các dây chuyền sản xuất thuốc tế bào gốc trung mô.

 • MSCCult OTS MV

  35.894.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult OTS MV là sản phẩm với công thức tiên tiến, không sử dụng phenol red và bất kì thành phần protein động vật nào. Hàm lượng nội độc tố thấp, thích hợp cho sản xuất dịch tiết (conditoned medium), túi tiết (microvesicle) và exosome từ nhiều nguồn tế bào gốc trung mô khác nhau.

 • UCBMSCCult

  24.282.000  đã bao gồm VAT

  UCBMSCCult dùng trong tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ máu cuống rốn. Sản phẩm được sáng chế với công thức đặc biệt để tăng hiệu quả nuôi cấy, kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hoá và sự lão hoá của tế bào khi nuôi cấy. Không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng. Sản phẩm được tăng cường với hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể.