Nuôi cấy tăng sinh tế bào

Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • ADSCCult I

  ADSCCult I là sản phẩm dùng để tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để giúp tế bào bám dính khi sử dụng môi trường này.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No

  Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  ADSCCult I 117

  500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult I basal 544 500 mL
  ADSCCult I 20X 545

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • ADSCCult II

  ADSCCult II dùng để tăng sinh tế bào gốc trung mô từ mô mỡ; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy, đồng thời tăng cường hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả tăng sinh tế bào vượt trội. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh ADSCCult II 294

  500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult II basal 546 500 mL
  ADSCCult II 20X 547

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • BMMSCCult

  BMMSCCult dùng trong tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ tủy xương; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy, đồng thời tăng cường với hệ yếu tố tăng trưởng bền nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh BMMSCCult 319

  500 mL

  Bán thành phẩm

  BMMSCCult basal 552 500 mL

  BMMSCCult Supplement 20X

  553

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • DentalCult

  DentalCult dùng trong tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ tủy răng; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo kích thích tự làm mới tế bào, ức chế biệt hóa và lão hóa của tế bào khi nuôi cấy; sản phẩm được tăng cường với hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh DentalCult 291

  500 mL

  Bán thành phẩm

  DentalCult basal 554 500 mL
  DentalCult Supplement 20X 555

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • MSCCult CD

  MSCCult CD là sản phẩm được sản xuất không chứa yếu tố bám dính, cần phải coating bề mặt dụng cụ nuôi với thrombin hay fibronectin trước khi trải tế bào. Sản phẩm không chứa phenol red, không chứa bất kì protein nào từ động vật, thành phần công thức xác định.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh MSCCult CD 311

  500 mL

  Bán thành phẩm

  MSCCult CD basal 562 500 mL

  MSCCult CD Supplement 20X

  563 25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • MSCCult I

  MSCCult I giúp tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ mô dây rốn; với nhiều thành phần độc đáo kích thích quá trình tự làm mới tế bào, ức chế biệt hóa và lão hóa của tế bào khi nuôi cấy. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng. Công nghệ độc đáo giúp tăng năng suất nuôi cấy, việc nuôi cấy tế bào bằng MSCCult I cho sản lượng tế bào lớn trong cùng một diện tích bề mặt so với các sản phẩm cùng ứng dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh MSCCult I 108

  500 mL

  Bán thành phẩm

  MSCCult I basal 548 500 mL
  MSCCult I Supplement 20X 549

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • MSCCult II

  MSCCult II giúp tăng sinh tế bào gốc trung mô từ mô dây rốn; sản phẩm được sáng chế với nhiều thành phần độc đáo, kích thích tự làm mới tế bào, ức chế biệt hóa và lão hóa của tế bào khi nuôi cấy. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng. Với công nghệ đặc biệt giúp tăng năng suất nuôi cấy, việc nuôi cấy tế bào bằng MSCCult II cho sản lượng tế bào lớn trong cùng một diện tích bề mặt so với các sản phẩm cùng ứng dụng; đặc biệt sản phẩm được tăng cường hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh MSCCult II 296

  500 mL

  Bán thành phẩm

  MSCCult II basal 550 500 mL
  MSCCult II Supplement 20X 551

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • MSCCult OTS

  MSCCult OTS với công thức tiên tiến, không sử dụng phenol red, không sử dụng bất kì thành phần protein động vật nào, hàm lượng nội độc tố thấp, thích hợp cho việc tăng sinh tế bào gốc trung mô từ nhiều loại mô khác nhau. Sản phẩm phù hợp với các dây chuyền sản xuất thuốc tế bào gốc trung mô. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh MSCCult OTS 245

  500 mL

  Bán thành phẩm

  MSCCult OTS basal 558 500 mL
  MSCCult OTS Supplement 20X 559

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • MSCCult OTS MV

  MSCCult OTS MV là sản phẩm với công thức tiên tiến, không sử dụng phenol red và bất kì thành phần protein động vật nào. Hàm lượng nội độc tố thấp, thích hợp cho sản xuất dịch tiết (conditoned medium), túi tiết (microvesicle) và exosome từ nhiều nguồn tế bào gốc trung mô khác nhau.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  MSCCult OTS MV 265 500 mL
  Bán thành phẩm

  MSCCult OTS MV basal

  560

  500 mL

  MSCCult OTS MV Supplement 20X 561

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153

 • UCBMSCCult

  UCBMSCCult dùng trong tăng sinh tế bào gốc trung mô thu từ máu cuống rốn; sản phẩm được sáng chế với công thức đặc biệt để tăng hiệu quả nuôi cấy, kích thích sự tự làm mới tế bào, ức chế sự biệt hóa và sự lão hóa của tế bào khi nuôi cấy, đồng thời sản phẩm được tăng cường với hệ yếu tố tăng trưởng bền với nhiệt độ giúp hiệu quả nuôi cấy cải thiện đáng kể. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm không cần bổ sung bất kì thành phần nào khác trước khi sử dụng.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh UCBMSCCult 320

  500 mL

  Bán thành phẩm

  UCBMSCCult basal 556 500 mL
  UCBMSCCult Supplement 20X 557

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153