Phân tách tế bào

Hiển thị tất cả 5 kết quả

 • Nơi nhập dữ liệu

  Cell Extraction EZ kit

  Thông tin sản phẩm

  Khối lượng tách chiết Tối đa 50 gram mô
  Khả năng sống của tế bào > 80%
  Thời gian tách chiết 15-30 phút
  Mô đã được thử nghiệm Mô mỡ, Mô dây rốn, Nhau thai, Khối u vú
  Cơ chế tách chiết Enzyme (Collagenase, Dispase), Cơ học
 • Cell Extraction Kit

  8.885.000  đã bao gồm VAT

  Cell Extraction Kit là bộ hóa chất và vật tư dùng để phân tách tế bào đơn từ mô, sử dụng hệ enzyme collagenase hoạt tính cao kết hợp tác động cơ học, dùng cho tối đa 50 g mỡ.

 • Cell Extraction Mini Kit

  2.429.000  đã bao gồm VAT

  Cell Extraction Mini Kit là bộ hóa chất và vật tư dùng để tách mô thành tế bào đơn, sử dụng hệ enzyme collagenase hoạt tính cao kết hợp tác động cơ học, dùng tối đa cho 10 g mỡ.

 • MNC Extraction Easy Kit

  12.118.000  đã bao gồm VAT

  MNC Extraction Easy Kit là bộ hóa chất dùng để phân tách tế bào đơn nhân từ máu cuống rốn, tủy xương hay máu ngoại vi. Sử dụng kĩ thuật li tâm đẳng tỉ trọng trên hệ phân tách bằng Ficoll có tỉ trọng 1,077 kết hợp gel phân tách khiến việc tách các phân đoạn dễ dàng hơn. Mỗi bộ sản phẩm dùng cho tối đa 25 mL máu.

 • MNC Extraction Kit

  9.037.000  đã bao gồm VAT

  MNC Extraction Kit là bộ hóa chất dùng để phân tách tế bào đơn nhân từ máu cuống rốn, máu ngoại vi hay tủy xương. Sử dụng kĩ thuật li tâm đẳng tỉ trọng trên hệ phân tách bằng Ficoll có tỉ trọng 1,077. Mỗi kit sử dụng cho tối đa 10 lần tách tế bào, mỗi lần tách từ 10-30 mL máu.