bảo quản tế bào miễn dịch

môi trường chuyên biệt bảo quản tế bào miễn dịch

Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • Nơi nhập dữ liệu

  ImmuCryosave

  ImmuCryosave môi trường dùng để đông lạnh tế bào miễn dịch. Công nghệ ImmuCryosave chứa 5% DMSO. Các môi trường đều sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn tiêm truyền nên tính an toàn cao. Tế bào sống sót cao sau khi rã đông, với > 90% tế bào sống.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Nơi nhập dữ liệu

  ImmuCryosave OTS TH

  ImmuCryosave OTS TH môi trường dùng để đông lạnh tế bào miễn dịch. ImmuCryosave OTS TH không chứa DMSO. Môi trường sử dụng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn tiêm truyền nên tính an toàn cao. Tế bào sống sót cao sau khi rã đông, với > 90% tế bào sống.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493