DC kit

bộ sản phẩm nuôi cấy tế bào dc

Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Nơi nhập dữ liệu

  DCCult

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 15ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào tua tiền trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Nơi nhập dữ liệu

  DCCult Max

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 30ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào tua tiền trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • Nơi nhập dữ liệu

  DCCult Mini

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 7,5ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào tua tiền trưởng thành. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493