deltagamma T kit

bộ sản phẩm nuôi cấy deltagamma T kit

Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • γδCult

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 15ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào gamma-delta T. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • γδCult Max

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 30ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào gamma-delta T. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • γδCult Mini

  Là bộ sản phẩm dùng để thu nhận tế bào đơn nhân từ 7,5ml máu, nuôi cấy chọn lọc, tăng sinh tế bào gamma-delta T. Sản phẩm được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu hoặc sản xuất.

  Liên hệ báo giá qua hotline: 086 92 03 153