Liệu pháp tế bào miễn dịch đang mang lại hi vọng mới cho bệnh nhân ung thư

Liệu pháp tế bào miễn dịch đang mang lại hi vọng mới cho bệnh nhân ung thư

Viện Tế bào gốc đã phát triển các giải pháp toàn diện cho liệu pháp tế bào miễn dịch trong hỗ trợ điều trị và điều trị ung thư từ việc phân tách tế bào miễn dịch từ máu ngoại vi đến tăng sinh và hoạt hóa tế bào. Viện đã phát triển thành công 4 quy trình công nghệ để có thể phân lập và tăng sinh tế bào miễn dịch gồm: quy trình phân lập tăng sinh tế bào NK, quy trình phân lập, cảm ứng và tăng sinh tế bào CIK, quy trình phân lập, tăng sinh và hoạt hóa tế bào gamma delta T và quy trình phân lập, cảm ứng tế bào tua (dendritic cell).