Nuôi cấy sơ cấp tế bào

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • ADSCCult I Primary

  7.390.000 33.255.000  đã bao gồm VAT

  ADSCCult I Primary được dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được sản xuất dưới dạng hoàn chỉnh có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Đặc biệt, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để tế bào bám dính.

 • ADSCCult II Primary

  8.024.000 36.105.000  đã bao gồm VAT

  ADSCCult II Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, không cần bổ sung bất kì thành phần nào để nuôi cấy, sản phẩm có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm. Sản phẩm thế hệ II được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và tái lập.

 • BMMSCult Primary

  8.446.000 38.006.000  đã bao gồm VAT

  BMMSCCult Primary được dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ tủy xương. Sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Sản phẩm được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và sự ổn định của tế bào nuôi.

 • DentalCult Primary

  7.390.000 33.255.000  đã bao gồm VAT

  DentalCult Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ tủy răng. Sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, không cần bổ sung bất kì thành phần nào để nuôi cấy, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm. Sản phẩm được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và tái lập.

 • MSCCult I Primary

  8.446.000 38.006.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult I Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô cuốn rốn. Sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, có chứa sẵn kháng sinh – kháng nấm, không cần bổ sung bất kỳ thành phần nào trước khi nuôi cấy. Đặc biệt, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để tế bào bám dính.

 • MSCCult II Primary

  8.467.000 38.101.000  đã bao gồm VAT

  MSCCult II Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô cuống rốn, sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, không cần bổ sung bất kì thành phần nào để nuôi cấy, sản phẩm có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm; sản phẩm thế hệ II được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và sự ổn định của tế bào.

 • UCBMSCCult Primary

  9.058.000 40.761.000  đã bao gồm VAT

  UCBMSCCult Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn. Sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Sản phẩm được tăng cường các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và sự ổn định của tế bào nuôi.