Nuôi cấy sơ cấp tế bào

Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • ADSCCult I Primary

  ADSCCult I Primary được dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Đặc biệt, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để tế bào bám dính.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  ADSCCult I Primary

  118

  100 mL

  ADSCCult I Primary

  119

  500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult I Primary basal

  532

  500 mL

  ADSCCult I Primary Supplement 20X 533

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • ADSCCult II Primary

  ADSCCult II Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô mỡ. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Sản phẩm thế hệ II được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và tái lập.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  ADSCCult II Primary

  293 100 mL

  ADSCCult II Primary

  328 500 mL

  Bán thành phẩm

  ADSCCult II Primary basal

  536

  500 mL

  ADSCCult II Primary Supplement 20X

  537

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • BMMSCult Primary

  BMMSCCult Primary được dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ tủy xương. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Sản phẩm được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và sự ổn định của tế bào nuôi.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  BMMSCCult Primary 309 100 mL
  BMMSCCult Primary 315

  500 mL

  Bán thành phẩm

  BMMSCCult Primary basal

  538

  500 mL

  BMMSCCult Primary Supplement 20X 539

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • DentalCult Primary

  DentalCult Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ tủy răng. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào để nuôi cấy, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm. Sản phẩm được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và tái lập.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách

  Sản phẩm hoàn chỉnh

  DentalCult Primary 292 100 mL

  DentalCult Primary

  316

  500 mL

  Bán thành phẩm DentalCult Primary basal 540

  500 mL

  DentalCult Primary Supplement 20X

  541

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • MSCCult I Primary

  MSCCult I Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô cuốn rốn. Sản phẩm được sản xuất dạng hoàn chỉnh, có chứa sẵn kháng sinh – kháng nấm, không cần bổ sung bất kỳ thành phần nào trước khi nuôi cấy. Đặc biệt, không cần phủ dụng cụ nuôi với protein để tế bào bám dính.

  Tên sản phẩm

  Cat.No

  Quy cách

  MSCCult I Primary

  110 100 mL
  MSCCult I Primary 329

  500 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • MSCCult II Primary

  MSCCult II Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô thu từ mô cuống rốn. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào để nuôi cấy, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm. Sản phẩm thế hệ II được tăng cường với các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả và sự ổn định của tế bào.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh MSCCult II Primary 295

  100 mL

  MSCCult II Primary

  330 500 mL

  Bán thành phẩm

  MSCCult II Primary basal 536 500 mL
  MSCCult II Primary Supplement 20X 537

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493

 • UCBMSCCult Primary

  UCBMSCCult Primary dùng trong nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn. Sản phẩm được cung cấp dưới dạng hoàn chỉnh hoặc bán thành phẩm, có chứa sẵn kháng sinh-kháng nấm, không cần bổ sung bất kì thành phần nào trước khi nuôi cấy. Sản phẩm được tăng cường các yếu tố tăng trưởng bền nhiệt, giúp tăng hiệu quả nuôi và sự ổn định của tế bào nuôi.

  Phân nhóm

  Tên sản phẩm Cat.No Quy cách
  Sản phẩm hoàn chỉnh UCBMSCCult Primary 317

  100 mL

  UCBMSCCult Primary

  318

  500 mL

  Bán thành phẩm

  UCBMSCCult Primary basal 542 500 mL
  UCBMSCCult Primary Supplement 20X 543

  25 mL

  Liên hệ báo giá qua hotline: 0964 923 493