Trypsinizer: Dung dịch tách tế bào sử dụng trypsin tái tổ hợp

Trypsinizer: Dung dịch tách tế bào sử dụng trypsin tái tổ hợp

Dung dịch tách tế bào là dung dịch thiết yếu trong quy trình nuôi cấy hay sản xuất tế bào bám dính như tế bào gốc trung mô. Các dung dịch này được sử dụng để tách tế bào ra khỏi bề mặt bám dính của đĩa nuôi hay các flask. Hầu hết các quy…