Trypsinizer: Dung dịch tách tế bào sử dụng trypsin tái tổ hợp

Dung dịch tách tế bào là dung dịch thiết yếu trong quy trình nuôi cấy hay sản xuất tế bào bám dính như tế bào gốc trung mô. Các dung dịch này được sử dụng để tách tế bào ra khỏi bề mặt bám dính của đĩa nuôi hay các flask. Hầu hết các quy trình, dung dịch tách sử dụng enzyme trypsin được sử dụng. Để tăng hiệu quả của enzyme trypsin, EDTA được kết hợp để bắt giữ các ion Ca2+, Mg2+.

Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm hiện nay, trypsin được sử dụng trong công thức là trypsin có nguồn gốc từ heo (porcine) hay bò (bovine). Việc sử dụng những sản phẩm sẽ gây tình trạng nhiễm protein có nguồn gốc từ động vật vào tế bào trong quá trình nuôi. Do đó, việc sử dụng các dung dịch tách chứa protein từ động vật không được khuyến cáo sử dụng trong quá trình sản xuất tế bào cho cấy ghép điều trị trên người.

Nhãn hàng Regenmedlab giới thiệu sản phảm tách tế bào mới tên là Trypsinizer. Dung dịch tách Trypsinizer có 2 dạng đóng gói: 100 mL và 500 mL. Trypsinizer có 2 thành phần chính là: protein enzyme trypsin tái tổ hợp được sản xuất từ quá trình lên men vi khuẩn, và EDTA.

Sản phẩm Trypsinizer hoàn toàn không chứa protein có nguồn gốc từ động vật, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO13485:2016, sản phẩm đạt tiêu chuẩn về nội độc tố và yếu tố sốt (pyrogen) sử dụng cho quá trình sử dụng tế bào sau khi tách cho cấy ghép lâm sàng.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *