Trung tâm Đào tạo Y sinh thông báo khai giảng khoá đào tạo: “Kỹ thuật TÁCH CHIẾT HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU (PRP)”

Trung tâm Đào tạo Y sinh thông báo khai giảng khoá đào tạo: “Kỹ thuật TÁCH CHIẾT HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU (PRP)”

Huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet Rich Plasma-PRP) là huyết tương tự thân có chứa một lượng tiểu cầu cao hơn ngưỡng sinh lý bình thường. Huyết tương giàu tiểu cầu được biết đến với khả năng kích thích tăng trưởng, tái tạo mô bị tổn thương. Do đó PRP được quan tâm và ứng…

Trypsinizer: Dung dịch tách tế bào sử dụng trypsin tái tổ hợp

Trypsinizer: Dung dịch tách tế bào sử dụng trypsin tái tổ hợp

Dung dịch tách tế bào là dung dịch thiết yếu trong quy trình nuôi cấy hay sản xuất tế bào bám dính như tế bào gốc trung mô. Các dung dịch này được sử dụng để tách tế bào ra khỏi bề mặt bám dính của đĩa nuôi hay các flask. Hầu hết các quy…

UCB-MSCCult Primary: Giải pháp hoàn hảo để thu nhận tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn

UCB-MSCCult Primary: Giải pháp hoàn hảo để thu nhận tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn

Nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô, đặc biệt tế bào gốc trung mô từ mô máu như máu cuống (dây) rốn là một thử thách lớn đối với các nhà nghiên cứu tế bào gốc. Với kinh nghiệm hơn 15 năm nghiên cứu nuôi cấy tế bào gốc trung mô, đặc biệt…