UCB-MSCCult Primary: Giải pháp hoàn hảo để thu nhận tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn

Nuôi cấy sơ cấp tế bào gốc trung mô, đặc biệt tế bào gốc trung mô từ mô máu như máu cuống (dây) rốn là một thử thách lớn đối với các nhà nghiên cứu tế bào gốc. Với kinh nghiệm hơn 15 năm nghiên cứu nuôi cấy tế bào gốc trung mô, đặc biệt là tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn, Viện Tế bào gốc phát triển và sản xuất thành công sản phẩm UCB-MSCCult Primary. UCB-MSCCult Primary là sản phẩm được thiết kế độc đáo dành cho nuôi cấy phân lập tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người. UCB-MSCCult Primary hoàn toàn không sử dụng huyết thanh động vật bổ sung vào môi trường nuôi cấy.

Chúng tôi khám phá ra rằng, tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người bám rất yếu trên bề mặt của dụng cụ nuôi, chỉ cần một tác động nhẹ như mở cửa tủ nuôi làm sóng sánh môi trường trong bình nuôi cũng có thể làm tế bào bong lên và khó bám trở lại bề mặt dụng cụ nuôi. UCB-MSCCult Primary sử dụng công nghệ GelFix cố định tế bào ở đáy bình nuôi, hạn chế tối thiểu tác động cơ học làm bong tế bào lên khi nuôi cấy sơ cấp.

Sau khi cặn tế bào được thu nhận như từ máu cuống rốn, chúng được huyền phù trong môi trường UCB-MSCCult Primary. Sau 12-24h ủ ấm tại 37 độ C, tế bào đã lắng xuống đáy và bám vào bề mặt dụng cụ nuôi cũng là lúc môi trường nuôi cấy trở nên đông đặc thành gel. Ở dạng gel, môi trường chịu được các tác động cơ học, che chở các tế bào vừa bám ở đáy bình nuôi, giúp chúng không bị bong lên. Sau 5 ngày nuôi cấy, lớp gel co lại và để lộ ra các tế bào đã bám, tăng sinh rất tốt bên dưới.

Sau khi tế bào nuôi cấy sơ cấp tăng sinh phủ kín 70% diện tích bề mặt bình nuôi, chúng có thể được cấy chuyền vào các bình nuôi và nuôi cấy tăng sinh trong các môi trường nuôi cấy tăng sinh như UCB-MSCCult hay MSCCult OTS.

Hình 1. Tế bào gốc trung mô thu từ máu cuống rốn người.

Hình 1. Quy trình phân lập tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn sử dụng UCB-MSCCult Primary. Quy trình phân lập tế bào gốc trung mô từ máu cuống rốn người còn sử dụng một số hóa chất khác: (1) MNC Extraction Kit (Bộ dụng cụ tách tế bào có nhân từ máu), (2) Washing Buffer (Dung dịch rửa tế bào), (3) Deattachment Reagent (Dung dịch tế bào sử dụng trong cấy chuyền).

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *