Giá ưu đãi đặc biệt cho 100 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm PBS OTS

PBS OTS là sản phẩm đạt tiêu chuẩn cho quy trình rửa chuyên dụng cho tế bào gốc

🔴 Giá ưu đãi cho 100 khách hàng đầu tiên

349.000 VNĐ cho chai PBS 1X thể tích 500 ml

449.000 VNĐ cho chai PBS OTS 1X thể tích 500 ml

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *