Viện Tế bào gốc giới thiệu công nghệ tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Định

Vào ngày 04/01/2024, Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Tp.HCM đã có buổi sinh hoạt học thuật tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tại buổi sinh hoạt học thuật này, Viện Tế bào gốc đã trình bày và giới thiệu những thành tựu mới về ứng dụng…